121
Subjects: '; ...Hirschberg <Landskreis> / Adressbuch Warmbrunn / Adressbuch Kupferberg / Adressbuch Schmiedeberg...
Get full text
Get full text
Electronic
122
Subjects: '; ...Tilsit / Adreßbuch Adreßbuch / Tilsit...
Get full text
Get full text
Electronic
123
Subjects: '; ...Striegau / Adreßbuch Adreßbuch / Striegau...
Get full text
Get full text
Electronic
124
Subjects: '; ...Allenstein / Adreßbuch Adreßbuch / Allenstein...
Get full text
Get full text
Electronic
125
Subjects: '; ...Breslau / Adreßbuch Adreßbuch / Breslau...
Get full text
Get full text
Electronic
126
Subjects: '; ...Olmütz / Adreßbuch Adreßbuch / Olmütz...
Get full text
Get full text
Electronic
127
Subjects: '; ...Marienwerder / Adreßbuch Adreßbuch / Marienwerder...
Get full text
Get full text
Electronic
128
Subjects: '; ...Breslau / Adreßbuch Adreßbuch / Breslau...
Get full text
Get full text
Electronic
129
Subjects: '; ...Militsch / Adreßbuch Adreßbuch / Militsch...
Get full text
Get full text
Electronic
130
Subjects: '; ...Jauer / Adreßbuch Adreßbuch / Jauer...
Get full text
Get full text
Electronic
131
Subjects: '; ...Posen / Adreßbuch Adreßbuch / Posen...
Link zum Volltext
Electronic
133
Subjects: '; ...Asch / Adreßbuch Adreßbuch / Asch...
Get full text
Get full text
Electronic
134
Subjects: '; ...Eger / Adreßbuch Adreßbuch / Eger...
Get full text
Get full text
Electronic
135
Subjects: '; ...Pyritz / Adressbuch Adressbuch / Pyritz...
Get full text
Get full text
Electronic
136
Subjects: '; ...Posen / Adreßbuch Adreßbuch / Posen...
Get full text
Get full text
Electronic
137
Subjects: '; ...Schweidnitz / Adreßbuch Adreßbuch / Schweidnitz...
Get full text
Get full text
Electronic
138
Subjects: '; ...Breslau / Adreßbuch Adreßbuch / Breslau...
Get full text
Get full text
Electronic
139
Subjects: '; ...Herne / Adressbuch Sodingen / Adressbuch...
Get full text
Get full text
Electronic
140
Subjects: '; ...Reichenberg / Adreßbuch Adreßbuch / Reichenberg...
Get full text
Get full text
Electronic